12.11.12

David Sylvian - Wasn't I Joe (complete) + Masakatsu Takagi /visuals @ Tokio, 2004